Reklamasjon på kjøpt kjøretøy

Ved klage over kjøretøy kjøpt hos oss, kan klage inngis til: Forbrukerråde, Postboks 465 Sentrum, 0105 Oslo.
http://www.forbrukerradet.no/, men vi vil sette veldig pris på om du tar opp saken med oss først. Vi lever av fornøyde kunder.